Psychologisch Adviesbureau Boom

Ondersteuning vindt u bij de psycholoog

Gelukkig zijn, goed functioneren in werk, relaties en sociale contacten. Het is iets wat we allemaal willen, maar helaas zit het leven niet altijd zo in elkaar.

 

Bijna iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. In het algemeen kunnen de meeste mensen daar goed mee omgaan, maar soms worden ze te ernstig van aard, of worden het er te veel tegelijk. Dat kan plotseling gebeuren, maar vaker ontstaan problemen ongemerkt, sluipend. Wellicht zit u zelf in zo'n situatie en ondervindt u tegenslagen als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, een burn-out of hoogbegaafdheid.

 

Op zo'n moment is het goed om eens te praten met een psycholoog. Een neutrale, maar betrokken buitenstaander. Iemand die u volledig kunt vertrouwen en die deskundig is op het terrein van psychisch en emotioneel functioneren.

 

Waarom een psycholoog?

Bij Psychologisch Adviesbureau Boom helpen we u om inzicht te krijgen en oplossingen te vinden bij problemen die u tegenkomt in het leven.

Wij bieden hulp, ondersteuning en advies, onder andere op het gebied van:

 • ADHD en ADD

 • Angst

 • Burn-out en stress

 • Depressie

 • Hoogbegaafdheid

 • Hoge intelligentie

 • Hoogsensitiviteit

 • Onzekerheid

 • Perfectionisme en faalangst

 • Relaties

 • Sociale angst

 • Sociale omgang

 • Werk

 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wat kunt u verwachten?
Psychologische therapie is altijd doelgericht, met een focus op oplossingen en in principe kortdurend, waarbij we duidelijke afspraken maken. U bepaalt wat u nodig heeft en de psycholoog biedt handvatten en structuur, en zet therapeutische middelen in om u te helpen uw doel te verwezenlijken. Eerlijkheid en vertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. 

Psycholoog bij hoogbegaafdheid

Voor hoogbegaafde kinderen is er tegenwoordig veel aandacht. Gelukkig maar, want dat is vaak erg nodig. Maar kinderen worden volwassen en hoogbegaafdheid gaat niet 'over'.

 

Hoe gaat u als (jong)volwassene om met de beperkingen en moeilijkheden? Maar ook met de uitdagingen en de leuke kanten van hoogbegaafdheid, hoge intelligentie of hoogsensitiviteit (HSP)?

 

Hoogbegaafden zijn vaak erg creatief en energiek, maar ook snel vermoeid en overprikkeld. De balans is moeilijk te vinden. Ze hebben soms moeite met hun snelheid van denken, of het aanpassen aan het veelal veel lagere tempo van de mensen om hen heen. Vaak worden ze door hun omgeving gezien als lastig of eigenwijs en worden ze daar heel onzeker van.

Wat doet de psycholoog bij hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafde volwassenen hebben problemen als ieder ander, maar door hun begaafdheid 'verkleuren' deze. Daardoor helpen gangbare therapieën niet of onvoldoende. Begeleiding van de problematiek vraagt om specifieke kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid.

 

Wij leren u om te gaan met uw gevoel niet begrepen te worden, uw gevoelens van vervreemding, verveling, faalangst, perfectionisme, angst, onzekerheid, sociale angst, overprikkeling en het vinden van ontspanning. Hierbij is het belangrijk dat u uw grenzen beter leert bewaken.

 

Bent u hoogbegaafd en ondervindt u daar tegenslagen van? Wij bieden therapie, begeleiding of informatie (psycho-educatie) aan u en indien nodig aan uw partner of gezinsleden.

Met Maud van Thiel schreef ik het boek ‘Kracht en kwetsbaarheid, over het leven van hoogbegaafde volwassenen'.

Klik op de foto's voor een impressie van het boek:

Maak een afspraak