Werkwijze

Wat kunt u bij de psycholoog verwachten?

Ieder mens is uniek en daarom is ook ieder therapeutisch traject uniek. Altijd staat de vraag centraal: wat heeft u nodig?

 

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin we gezamenlijk uw vraag zo duidelijk mogelijk formuleren. Daarbij kijken we naar diverse factoren in uw leven. Zo bepalen we waardoor de problematiek ontstaat, maar vooral ook wat er zou kunnen bijdragen aan een oplossing. In het hieruit voortkomende plan spreken we af wat er moet gebeuren in onze gesprekken. Hierbij richten we ons vooral op wat u zelf zou willen bereiken. In volgende gesprekken evalueren we regelmatig hoe het proces verloopt.

 

De duur van de begeleiding varieert en is afhankelijk van het gestelde doel, de gekozen aanpak en de frequentie van de afspraken. Therapie is een tijdelijk proces, waarbij het doel duidelijk moet zijn en er naar het bereiken van dit doel wordt toegewerkt. Soms is een enkel gesprek voldoende; in andere gevallen volgt er een langer traject.

 

Hoe de therapie er ook uit komt te zien, we bepalen het samen.

Visie

Onze werkwijze is eclectisch. Dat wil zeggen dat we, afhankelijk van uw hulpvraag en wensen, gebruikmaken van verschillende therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Daarbij werken we zoveel mogelijk vanuit de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie.

 

Deze aanpak heeft een ander uitgangspunt dan de meer traditionele, probleemgerichte gespreksvormen. In tegenstelling tot deze stromingen richt de oplossingsgericht werkende psycholoog zich niet op het probleem, maar gaat deze samen met u op zoek naar mogelijke oplossingen.

 

Ook maken we veel gebruik van de IndividualPsychologie (IP) van Alfred Adler. Kenmerkend voor IP is een sfeer van gelijkwaardigheid en bemoediging.

 

De aanpak is altijd transparant, duidelijk en met een lach op de juiste momenten.